شعبه پارک ساعی

آدرس: خیابان ولیعصر، روبروی پارک ساعی

تلفن: ۸۸۷۷۰۴۸۸

شعبه آتلانتیک

آدرس: خیابان ولیعصر، روبروی سینما آفریقا

تلفن: ۸۸۹۰۱۱۲۶

شعبه عصرجدید

آدرس: خیابان طالقانی، جنب سینما عصر جدید

تلفن: ۸۸۹۶۵۷۳۷

شعبه هفت تیر

آدرس: مفتح جنوبی، نبش بن بست جار

تلفن: ۸۸۸۳۲۷۲۶