شعبه پارک ساعی

آدرس: خیابان ولیعصر، روبروی پارک ساعی

تلفن: 88770488

شعبه میدان ولیعصر، آتلانتیک

آدرس: خیابان ولیعصر، روبروی سینما آفریقا

تلفن: 88901126

شعبه طالقانی، عصرجدید

آدرس: خیابان طالقانی، جنب سینما عصر جدید

تلفن: 88965737

شعبه هفت تیر

آدرس: مفتح جنوبی، نبش بن بست جار

تلفن: 88832726