تهران مرغ سوخاری شعبه هفت تیر

تهران مرغ سوخاری شعبه هفت تیر

مفتح جنوبی، نبش بن بست جار
تهران, تهران
Iran - ایران
تلفن: +982188965737
شنبه11:30 - 23:00
یکشنبه11:30 - 23:00
دوشنبه11:30 - 23:00
سه شنبه10:30 - 23:30
چهارشنبه11:30 - 23:00
پنج شنبه11:30 - 23:00
جمعه11:30 - 23:00

تهران مرغ سوخاری شعبه عصرجدید – طالقانی

تهران مرغ سوخاری شعبه عصرجدید – طالقانی

خیابان طالقانی، جنب سینما عصر جدید
تهران, تهران
Iran - ایران
تلفن: +982188965737
شنبه11:30 - 23:00
یکشنبه11:30 - 23:00
دوشنبه11:30 - 23:00
سه شنبه10:30 - 23:30
چهارشنبه11:30 - 23:00
پنج شنبه11:30 - 23:00
جمعه11:30 - 23:00

تهران مرغ سوخاری شعبه آتلانتیک – میدان ولیعصر

تهران مرغ سوخاری شعبه آتلانتیک – میدان ولیعصر

خیابان ولیعصر، روبروی سینما آفریقا
تهران, تهران
Iran - ایران
تلفن: +982188901126
شنبه11:30 - 23:00
یکشنبه11:30 - 23:00
دوشنبه11:30 - 23:00
سه شنبه10:30 - 23:30
چهارشنبه11:30 - 23:00
پنج شنبه11:30 - 23:00
جمعه11:30 - 23:00

تهران مرغ سوخاری شعبه پارک ساعی

تهران مرغ سوخاری شعبه پارک ساعی

خیابان ولیعصر، روبروی پارک ساعی
تهران, تهران
Iran - ایران
تلفن: +982188770488
شنبه11:30 - 02:00
یکشنبه11:30 - 02:00
دوشنبه11:30 - 02:00
سه شنبه10:30 - 02:00
چهارشنبه11:30 - 02:00
پنج شنبه11:30 - 02:00
جمعه11:30 - 02:00

پارک ساعی
میدان ولیعصر
۶۳۴۱۳
طالقانی
هفت تیر