تهران مرغ سوخاری، اولین مرغ سوخاری در ایران قدیمی ترین مرغ سوخاری در ایران